Thinking Skills

Rubrik Thinking Skill di asuh oleh Mam Fifi P. Jubilea Founder JISc dan Pelopor sekolah yang menerapkan Thinking Skill dalam setiap pembelajarannya.